Tietosuojakäytäntö

Rekisterin nimi:

Tmi CreaSoulin asiakastietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä:

Tmi CreaSoul Y-tunnus: 2309732-7 

Sähköposti: satu@creasoul.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Satu Väisänen Sähköposti: info@rebelisti.fi

Mitä tietoja käsittelemme:

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja GDPR-asetusten mukaisesti:

 • etu- ja sukunimi
 • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiointikieli
 • asiointivaluutta
 • verkkokaupan tilaustiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa
 • asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan viestit sekä asiakaspalaute ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
 • asiakaskyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset
 • yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Mistä tiedot saadaan:

Talletamme tietoja asiakkaan lähettäminä tilauksesta, yhteydenottolomakkeesta, sähköpostiviesteistä ja muista viestikanavista (Facebook, WhatsApp ja Instagram), sopimuksista, kyselyvastauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Mitä varten tietoja kerätään:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen ylläpitoon
 • tilauksen käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Kuinka kauan tietoja säilytetään:

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraaville tahoille:

 • logistiikan yhteistyökumppaneille (Shipit, Posti, Matkahuolto)
 • maksujen välittäjälle (Paytrail)
 • voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille

sekä niille, jotka ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita:

 • Webnode AG (verkkokaupparjärjestelmä
 • Rahtiyhtiö;
 • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Rekisterin suojaus:

Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilyttävien palvelimien fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja vastuuntuntoisesti.

Asiakkaan oikeudet:

Otathan yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön sähköpostitse, jos haluat käyttää seuraavaksi mainittuja oikeuksiasi:

 • Asiakkaalla on oikeus koska tahansa saada omat rekisterissä olevat tietosi nähtäväkseen, vaatia niihin oikaisua sekä pyytää niiden poistamista rekisteristä.
 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Loppusäännökset:

 • Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.rebelisti.fi Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;
 • Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa
 • Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 5.5.2023